WYŻYWIENIE

WYŻYWIENIE

W naszej placówce kładziemy duży nacisk na racjonalne odżywianie dziecka oraz wykształcenie u niego prawidłowych nawyków żywieniowych. Wiedząc, że w okresie wczesnego dzieciństwa rozpoczyna się kształtowanie preferencji smakowych oraz zdolność dziecka do zapamiętywania zapachu i smaku, proponujemy Państwa dzieciom urozmaicone posiłki, które są przygotowywane w kuchni przez wykwalifikowanego pracownika Żłobka zgodnie z aktualnymi normami żywienia dla populacji Polski z 2017 roku według Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie.

Mimo, iż niestety nie możemy uczestniczyć bezpośrednio we wszystkich programach profilaktycznych skierowanych do dzieci, całkowicie utożsamiamy się z programem „Mamo, Tato, wolę wodę!”- od początku pobytu każdego dziecka w Żłobku, kształtujemy nawyk picia naturalnej wody źródlanej między posiłkami.

Drogi Rodzicu! Pamiętaj, że jedzenie dla dzieci ma być przyjemnością a nie przymusem, natomiast nauka spożywania posiłków ma być czynnością interesująca, absorbującą
i kształtującą zdolności psychomotoryczne dziecka!